Mời thêm bạn bè

Mời bạn bè dùng Cohort Go Payments để họ cũng có thể tiết kiệm chi phí du học như bạn. Thêm một người dùng Cohort Go Payments, thêm một người có thể tiết kiệm. Bạn chỉ cần nhập địa chỉ email của người muốn mời vào khung dưới đây:

Dịch vụ khuyến mãi đang có

Với mỗi người sử dụng Cohort Go Payments được bạn giới thiệu, chúng tôi sẽ gởi đến bạn một thẻ quà tặng trị giá $20 của Coles, Woolworths hoặc các quà tặng có giá trị tương tự

Mời bằng email

Nhập email của bạn bè bạn trong mục sau để gởi cho họ hướng dẫn sử dụng Cohort Go Payments.

Điền kiện để được công nhận đã giới thiệu thành công một người:
  1. By inviting friends, you agree to the Cohort Go Terms and Conditions.
  2. Each friend can only be invited once.
  3. To be eligible for the invite reward, your friend(s) first transaction must be to the value of $1000 AUD or more and completed via the unique payment link sent in your invitation email.
  4. Your GiftPay e-Gift Card will be emailed to you within 1-week of a successful referral.
  5. We reserve the right to modify or remove the invite program and reward at any time or refuse a reward if we suspect any dishonest activity (for example, by inviting yourself, fictitious people, or already existing users).

Ước tính khoản tiền bạn cần đóng với Cohort Go Payments